Η Marathon Distributors Ltd, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων, ζητά να προσλάβει Διανομέα:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
  • Συλλογή, πακετάρισμα και έλεγχος παραγγελιών
  • Παράδοση παραγγελιών σε φαρμακεία, κλινικές και ιατρούς της Λεμεσού
  • Είσπραξη από φαρμακεία
ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  • Απόφοιτος/η Λυκείου
  • Ηλικία 25-50 ετών
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Εργατικό και υπεύθυνο χαρακτήρα
  • Ομαδικό πνεύμα, καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

Προσφέρεται καλό πακέτο απολαβών, 13ος μισθός και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στο reception@178.79.190.42 ή με φαξ στο 22 757173 μέχρι τις 24 Μαρτίου 2020 δηλώνοντας την θέση Διανομέας.

Λεωφόρος Κιλκίς 35, Λατσιά

2234 Λευκωσία

Τηλ.: 22 899500, Φαξ: 22 757173